fbpx

La Mitjana i La Collverd son les dos cerveses Del Terreno
produïdes en la col·laboració d’Agrapats para formar així una edició limitada de categoria.

*1era edició estiu de 2021 embotellades per l’Anjub